1. Warunkiem uczestnictwa jest:
  • Przesłanie pocztą, lub drogą mail poprawnie i kompletnie wypełnionej karty zgłoszeniowej w terminie do 6 stycznia 2018 roku, limitowana liczba zespołów,
  • przybycie do biura organizacyjnego w dniu festiwalu do godz. 9:00,
  • dokonanie wpłaty 2, 50 zł od osoby,
  • dostosowanie się do regulaminu ustalonego przez organizatorów.
 2. Uczestnicy zakwalifikowani będą w następujących kategoriach: schole dziecięce (szkoła podstawowa), młodzieżowe zespoły wokalno-instrumentalne (gimnazjum i liceum), soliści
 3. W ramach przeglądu uczestnicy przedstawiają jedną kolędę lub pastorałkę.
 4. Obowiązuje jedna kolęda lub pastorałka w kategorii

 5. Mile widziana jest kompozycja własna, która będzie dodatkowo promowana.
 6. Łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut, prezentowane utwory winny być wykonywane z pamięci!
 7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia występu.
 8. Ocenie jury podlegać będzie:
  • poprawność intonacyjna i interpretacyjna
  • precyzja wykonania utworu
  • aranżacja
  • wartość artystycznej aranżacji
  • zgranie zespołu
  • walory estetyczne
  • ogólne wrażenie
 9. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i obsługę techniczną oraz ciepły posiłek.
 10. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 11. Laureaci w swoich kategoriach otrzymują nagrody i wyróżnienia.
 12. W przypadku wyjazdu wykonawcy przed ogłoszeniem wyników nagrody nie będą odsyłane.
 13. Wypełnione karty zgłoszeniowe (w formacie JPG lub PDF) prosimy kierować drogą

 

Na e-mail : festiwalbolkow@o2.pl

 

lub poczta

 

Komitet Festiwalowy Bolków 2017
Pl. Jana Pawła II 1
59-420 Bolków

Regulamin festiwalu

KARTA ZGŁOSZENIOWA UDZIAŁU W XII DIECEZJALNYM FESTIWALU KOLĘD

I PASTORAŁEK BOLKÓW 2017

 

 

 

 

 

1. Nazwa grupy (imię i nazwisko) :

 

 

2. Kategoria (zaznaczyć odpowiednią kategorie grupy):

 

 

3. Parafia:

 

 

4. Miejscowość: (ulica, kod pocztowy)

 

Telefon kontaktowy:

 

 

5. Dokładny adres:

 

6. Liczba uczestniczących:

 

 

7. Liczba wszystkich osób razem:

 

 

8. Imię i nazwisko prowadzącego zespół:

 

 

9. Przewidywany środek transportu:

 

10. Prezentowane utwory tytuł:

 

1. czas trwania:

 

 

 

Historia i osiągnięcia:

 

 

11. Wymogi dotyczące nagłośnienia :

 

12. Spis instrumentów używanych podczas występu:

 

 

Obowiązuje jedna kolęda

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.